Stallcharlottenlind.se har flyttat och finns numera på  charlottenlind.se.

Hälsa

Världshälsoorganisationen

Det finns flera olika perspektiv på det här med hälsa. Världshälsoorganisationen definierar begreppet som följer:

"Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom."

Det är en ganska sammanfattande beskrivning av ordet och samma organisation strävar efter att hälsa ska vara en fundamental rättighet för alla människor oavsett var eller när de är födda. Tyvärr befinner sig mänskligheten väldigt långt ifrån en sådan verklighet.

Holistisk hälsa

Vad menas då med holistisk hälsa? Man kan säga att det är lite samma sak som WHO uttrycker, men med ytterligare dimensioner och aspekter. Den som ägnar sig åt holistisk hälsa inkluderar allt från fysisk och mental hälsa till psykosocial, andlig och sexuell hälsa. För att må riktigt bra måste många variabler vara i synk och det är väl kanske en av våra största utmaningar.

En holistisk definition av ordet hälsa är t ex Sarvimäkis:

"Med hälsa avses här ett adekvat förhållande mellan individens mål eller intentioner och kapacitet, som gör det möjligt för individen att eftersträva och uppnå de mål som han uppställt, att förverkliga sina intentioner."

Här blir hälsa ett mer individuellt koncept där man utgår från varje individs personliga förutsättningar och dennes egendefinierade mål. Den som känner att den efter egen ansträngning når sina egenuppsatta mål mår helt enkelt väldigt bra. Nog ligger det en hel del i det. Den som får allt serverat är sällan särskilt lycklig och då mår varken psyke eller själ särskilt väl.

Ojämlikhet och orättvisor

Om vi bara tittar på vårt eget land så finns det ganska stora skillnader när det gäller hälsa mellan olika sociala grupper. Tänk då vilka enorma skillnader det finns om man tar ett globalt perspektiv. Saker som kan jämna ut orättvisorna är  utbildning, arbetsförhållanden, försörjningsmöjligheter, boende, levnadsvanor och inflytande, samt förstås att stora insatser görs för alla barns goda hälsa under de tidiga åren.

© 2021 Stallcharlottenlind.se. Alla rättigheter förbehållna.